Kvalitativt on-line - eller vad?

Vilken nytta medför tekniken och är detta vad vi kallar ”kvalitativt” eller vad är det?
Datum
2007-11-09
Tid
08.45
Plats
Pris
1300 kr ex moms (1625,00 kr inkl moms)
Medlemspris
1000 kr ex moms (1250,00 kr inkl moms)
Ansvarig
Peter Wissing
Max deltagare
30
Antal anmälda
19
Nya anmälningar kan tyvärr inte tas emot, eftersom max antal deltagare är anmälda.