Seminarium om kvalitativa intervjuer 7 juni 2005

Henry Montgomery får hjälp med tekniken av ordförande Peter Wissing.

Organisationskommitén sammanträder i en paus: Clara Westman, Lena Danielsson, Eva Hellhoff.

Jan Aronsson fick oss alla att tänka till kring filosofi.

Publiken var nöjd!

 

Sveriges Marknadsundersökare

Åter till huvudsidan